Projekt „Krůček po krůčku do sousední země“ byl slavnostně zakončen v Drážďanech

Projekt „Krůček po krůčku do sousední země“ byl slavnostně zakončen v Drážďanech 5. 11. 2014

Ve středu 5. listopadu 2014 proběhla v Drážďanech závěrečná akce projektu „Krůček po krůčku do sousední země“. Díky tomuto projektu financovanému z prostředků Evropské unie byly v letech 2012–2014 podpořeny přeshraniční aktivity v celkem 125 českých a německých mateřských a …

Ve středu 5. listopadu 2014 proběhla v Drážďanech závěrečná akce projektu „Krůček po krůčku do sousední země“. Díky tomuto projektu financovanému z prostředků Evropské unie byly v letech 2012–2014 podpořeny přeshraniční aktivity v celkem 125 českých a německých mateřských a základních školách a v dalších organizacích pracujících s dětmi od 3 do 8 let.    

Pozvání na akci přijali zástupci českých, bavorských a saských ministerstev a subjektů činných v oblasti česko-německých vztahů. Úvodní slovo pronesli pan Matthias Fack, prezident Bavorského kruhu mládeže, a paní Diana Grösslová, zastupující Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Oba zdůraznili význam česko-německé spolupráce v předškolní oblasti.

Přítomným hostům byly prezentovány úspěchy tříletého projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ zaměřeného na česko-německé aktivity v předškolní oblasti. Ten v letech 2012–2014 realizovala Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v příhraničních regionech v Česku, Bavorsku a Sasku. Jedná se o doposud největší projekt svého druhu. Do bezplatné nabídky se zapojilo kolem 6 000 dětí a 1 200 dospělých ze 125 mateřských a základních škol, školních družin, organizací a spolků z Česka i Německa. V rámci Evropského dne spolupráce 2012 byl projekt vybrán jako jeden z příkladů nejlepší evropské praxe přeshraniční spolupráce.

Svá přeshraniční partnerství a konkrétní příklady z praxe představili zástupci zařízení Caritas Kinderhaus Freyung, Gemeinde-Kita Speinshart a MIKITA Adorf a „vyslankyně ze sousední země“ Vendula Maihorn a Lenka Uschold.

Vyslanci ze sousední země 

Těžiště projektu představovali tzv. „vyslanci ze sousední země“, kteří hravou formou přibližovali jazyk a kulturu sousední země dětem a pedagogům na české i německé straně hranice. Na dvacet „vyslanců“ vyškolených Tandemem realizovalo v příhraničních zařízeních různorodé aktivity jako např. česko-německé odpoledne plné her, jazykovou animaci, předčítání dětské literatury ze sousední země atp. Každý vyslanec uskutečnil v průměru 23 návštěv v 6 zařízeních. Zároveň „vyslanci“ pomáhali pedagogům při přípravě, plánování a realizaci výletů do sousední země nebo přeshraničních setkání. Díky přímé podpoře „vyslanců“ tak bylo iniciováno 13 nových česko-německých partnerství.

V rámci speciálního „setkání vyslanců“ se do projektu zapojili také velvyslanec SRN v ČR Detlef Lingemann a velvyslanec ČR v SRN Rudolf Jindrák, kteří se přijeli seznámit s činností svých „kolegů“ – „vyslanců ze sousední země“. Německý velvyslanec navštívil mateřskou školu Kardinála Berana v Plzni a český velvyslanec se zúčastnil programu na základní škole v saském městečku Bad Elster.

Závěrečné setkání vyslanců ze sousední země 

V rámci závěrečné akce se konalo také závěrečné setkání aktivních "vyslankyň ze sousední země", při kterém měly "vyslankyně" možnost reflektovat svoje návštěvy v zařízeních v sousední zemi. Společně se diskutovalo o tom, které situace byly náročnější, co se povedlo a jaký nejhezčí zážitek v roli "vyslankyně" prožily. Na začátku bylo možná poněkud nezvyklé být "vyslankyní", ale všechny se shodly, že to byla skvělá zkušenost a že dva roky, během nichž se konaly návštěvy v rámci projektu, utekly až moc rychle. Na závěr dostala každá "vyslankyně" jako poděkování speciální diplom a malý balíček s materiály pro další přeshraniční práci se skupinami dětí.

Podpora pedagogů a přeshraničních setkání

V průběhu projektu byly vydány dvě úspěšné metodické publikace určené pedagogům pracujícím s dětmi od 3 do 8 let. Publikace Projekt jako stavebnice je sbírkou praktických tipů a nápadů na aktivity přibližující dětem jazyk a kulturu sousední země. Česko-německý slovníček (nejen) pro pedagogy MŠ má cílové skupině usnadnit používání cizího jazyka. 

Další významnou součástí projektu byla nabídka seminářů a informačních akcí pro pedagogy, kterých se zúčastnilo na 200 zájemců, a finanční podpora společných setkání českých a německých dětí a výměn pedagogů.

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz