Vzdělávací seminář „Vyslanci ze sousední země“, 21. – 23. 9. 2012

Vzdělávací seminář „Vyslanci ze sousední země“, 21. – 23. 9. 2012 10. 10. 2012

Ve dnech 21. – 23. září 2012 se ve Vonšově u Chebu uskutečnil vzdělávací seminář „Vyslanci ze sousední země“. Na tomto třídenním semináři byli vyškoleni budoucí „Vyslanci ze sousední země“, kteří budou podporovat mateřské školy,  1. a 2. třídy základních škol, školní družiny, …

Ve dnech 21. – 23. září 2012 se ve Vonšově u Chebu uskutečnil vzdělávací seminář „Vyslanci ze sousední země“. Na tomto třídenním semináři byli vyškoleni budoucí „Vyslanci ze sousední země“, kteří budou podporovat mateřské školy,  1. a 2. třídy základních škol, školní družiny, organizace a sdružení pracující s dětmi od 3 do 8 let v cílovém regionu projektu „Krůček po krůčku do sousední země“  rozmanitými nabídkami  zaměřenými na sousední zemi a její jazyk. 29 vyslanců a vyslankyň velmi dobře zná život v obou zemích a má dobré znalosti jazyka sousední země.

Třídenní seminář se skládal z několika částí.  Nejprve byli účastníci informováni o možnostech přeshraniční spolupráce pro zařízení, která pracují s dětmi od 3 do 8 let, a o úkolech „Vyslanců ze sousední země“. Další části  semináře byly zaměřeny na aktivity, které mohou „vyslanci“  nabídnout  dětem, pedagogům a rodičům. Jako  pracovní materiál školení sloužily publikace „Projekt jako stavebnice“ a „Projektbausteine“, které byly vydány v rámci tohoto projektu.

V praktické části semináře účastníci prezentovali, jakými konkrétními nápady mohou podpořit zařízení v Čechách, Bavorsku a Sasku, která o spolupráci projeví zájem. Závěr školení tvořil informační blok o organizačních záležitostech a financování návštěv  „vyslanců“ v sousední zemi.

Po tomto intenzivním víkendovém školení se 29 vyslanců a vyslankyň těší na své první návštěvy v českých a německých zařízeních.   

Ke stažení

Dokumentace ze semináře (pouze německá verze)

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz