Projekt česko-bavorských výměn pedagogů v roce 2015

Projekt česko-bavorských výměn pedagogů v roce 2015 15. 12. 2014

Projekt výměny pedagogů umožňuje i v roce 2015 českým a bavorským pedagogům z mateřských škol a školních družin možnost seznámit se v praxi se vzdělávacími a výchovnými postupy v sousední zemi. Přihlášky lze podávat průběžně. Projekt je zaměřený na intenzivní výměny pedagogů českých …

Projekt výměny pedagogů umožňuje i v roce 2015 českým a bavorským pedagogům z mateřských škol a školních družin možnost seznámit se v praxi se vzdělávacími a výchovnými postupy v sousední zemiPřihlášky lze podávat průběžně.

Projekt je zaměřený na intenzivní výměny pedagogů českých a bavorských mateřských škol a školních družinfinancované z prostředků Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí.

Výměny mohou doplnit česko-německé aktivity, které již v mateřských školách probíhají, nebo mohou představovat první z přeshraničních aktivit, do kterých se předškolní zařízení pustí. Oboustranné výměny, při nichž české zařízení jednoho pedagoga do bavorského zařízení vyšle a naopak jednoho bavorského pedagoga přijme, mohou trvat minimálně 10 a maximálně 60 pracovních dní. Přerušení pobytu je po vzájemné domluvě možné.

V zájmu lepší přípravy na výměnu v rámci projektu je nabízena možnost podpory přípravného týdne. Toto přípravné opatření předchází vlastní výměně pedagogů a zahrnuje pět po sobě následujících pracovních dní ve vybraném zařízení v Bavorsku.

Tandem poskytne českým i německým zařízením příspěvek na vyslání pedagoga na zahraniční stáž, který pokryje náklady za jízdné, ubytování a stravování. V případě, že zájemce nemá partnerské zařízení na druhé straně hranice, postará se Tandem také o zprostředkování kontaktů mezi jednotlivými zájemci. 

Účast na výměně přináší pedagogům profesní, jazykové i kulturní obohacení. Výměny jsou přínosem nejen pro vyslaného pedagoga, ale díky oboustrannému pojetí programu také pro celou mateřskou školu či školní družinu.

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz