Německý velvyslanec navštívil Mateřskou školu Kardinála Berana

Německý velvyslanec navštívil Mateřskou školu Kardinála Berana 19. 11. 2013

Velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR Detlef Lingemann navštívil ve středu 6. listopadu 2013 Mateřskou školu Kardinála Berana v Plzni, která je zapojená do projektu "Krůček po krůčku do sousední země". Mateřská škola Kardinála Berana se intenzivně věnuje česko-německým aktivitám a jako jedno …

Velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR Detlef Lingemann navštívil ve středu 6. listopadu 2013 Mateřskou školu Kardinála Berana v Plzni, která je zapojená do projektu "Krůček po krůčku do sousední země".

Mateřská škola Kardinála Berana se intenzivně věnuje česko-německým aktivitám a jako jedno z celkem šedesáti zařízení využíla nabídky projektu "Krůček po krůčku do sousední země". Do roku 2014 se může zúčastnit dalších šedesát zařízení z oblastí podél česko-německé hranice. V roli vyslankyně ze sousední země v Mateřské škole Kardinála Berana působila zkušená pedagožka z Berlína Katharina Clauß. Během čtyř návštěv se spolu s dětmi věnovala tematickým jazykovým hrám a zpívání německých písniček. Její už čtvrté návštěvě v tomto zařízení byl přítomen i německý velvyslanec Detlef Lingemann, který se také zapojil do programu.

Projekt "Krůček po krůčku do sousední země" je v současné době největším projektem česko-německé spolupráce v předškolní oblasti. Kromě nabídky projektu poskytují Koordinační centra Tandem také finanční podporu na česko-německá setkávání dětí (programy „Odmalička“ na české straně a „Von klein auf“ na německé) a na česko-bavorské výměny pedagogů v předškolní oblasti. Všechny česko-německé předškolní aktivity Tandemu jsou financovány z prostředků Evropské unie, českého a bavorského státního rozpočtu a Česko-německého fondu budoucnosti. Od roku 2006 předškolní nabídky Tandemu využilo 226 českých a 166 německých zařízení. 

Ohlas v médiích

ČRo Plzeň, Plzeňské děti se učí německy, pomáhá jim projekt přeshraniční spolupráce
Plzen.eu, Krůček po krůčku se učí němčině děti v Mateřské škole Kardinála Berana
5plus2.cz, Německý velvyslanec si přijel pohrát s dětmi do školky
Plzeňský deník, Partnerství školek učí děti německy
Právo, Děti ve školkách se učí německy už od tří let

Fotogalerie z návštěvy velvyslance

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz