Seminář k česko-bavorským výměnám pedagogům

Seminář k česko-bavorským výměnám pedagogům 10. 2. 2015

Informační a kontaktní seminář Česko-bavorské výměny pedagogů určený pedagogům MŠ a ŠD se bude konat ve dnech 20. a 21. března 2015 ve Windischeschenbachu (SRN). Seminář je určený pedagogům mateřských škol a školních družin z celé ČR a z Bavorska. …

Informační a kontaktní seminář Česko-bavorské výměny pedagogů určený pedagogům MŠ a ŠD se bude konat ve dnech 20. a 21. března 2015 ve Windischeschenbachu (SRN).

Seminář je určený pedagogům mateřských škol a školních družin z celé ČR a z Bavorska. Během akce se budete moci blíže seznámit s podmínkami projektu "Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin" a také se zájemci o výměny z bavorské strany. Poradíme Vám, jaké kroky je potřeba podniknout k navázání přeshraničních kontaktů a partnerství a jak naplánovat výměnu. Svoje dotazy, připomínky a zkušenosti budete moci konzultovat jak s českou a německou pracovnicí Tandemu, tak s pedagogy zběhlými v česko-německých aktivitách a mezi sebou navzájem. Pokud již máte partnerské zařízení, budeme rádi, pokud se semináře zúčastní i Vaši bavorští kolegové.

Seminář včetně pojištění, ubytování a stravy je zdarma. Dopravu si hradí účastníci sami. Seminář bude probíhat v českém a německém jazyce, jednotlivé části budou simultánně tlumočeny.

Přihlášku, program a bližší informace naleznete zde.

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz