Seminář „Můj projektový den“ v Liberci dne 1. 3. 2013

Seminář „Můj projektový den“ v Liberci dne 1. 3. 2013 2. 3. 2013

V pátek 1. března 2013 proběhl ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci již druhý z tematických regionálních seminářů „Můj projektový den“ určených pedagogům pracujícím s dětmi od 3 do 8 let. Čtyřicet zástupců mateřských škol, 1. a 2. tříd základních škol a dalších organizací si na setkání …

V pátek 1. března 2013 proběhl ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci již druhý z tematických regionálních seminářů „Můj projektový den“ určených pedagogům pracujícím s dětmi od 3 do 8 let. Čtyřicet zástupců mateřských škol, 1. a 2. tříd základních škol a dalších organizací si na setkání vyměňovalo zkušenosti a kontakty v oblasti česko-německých projektů.

Pracovnice projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ seznámily účastníky podrobně s možnostmi podpory přeshraniční spolupráce a s postupy při realizaci česko-německých aktivit pro děti. Anna Bláhová, jedna z „vyslankyň ze sousední země“ (pedagogických spolupracovnic projektu vyškolených v oblasti česko-německé spolupráce) přiblížila zúčastněným pedagogům hravou formou materiály a metodické postupy vhodné pro osvojování cizího jazyka u malých dětí. Použité ukázky čerpala mimo jiné z úspěšné publikace „Projekt jako stavebnice“, v níž mohou pedagogové najít inspiraci k výuce v podobě metodických listů, příkladů z praxe a snadno proveditelných nápadů.

O příkladech přeshraniční spolupráce v regionu na česko-polsko-německém pomezí zajímavě referovali Kamil Prisching, garant výuky češtiny česko-německého svazu škol Schkola Hartau, a Radka Pleštilová, majitelka liberecké mateřské školy Domino zaměřené na výuku jazyků.

Pětičlenné skupinky českých a saských pedagogů pak společně vytvářely vlastní návrhy česko-německých aktivit, mezi nimiž se objevila například zpracování na téma Velikonoce nebo ekologická výchova. Velkým přínosem pro všechny účastníky setkání byly také společné diskuze a navazování osobních kontaktů.

27. dubna se bude seminář opakovat, tentokrát v Saské Kamenici (Chemnitz). Zájemci z ČR jsou vítáni! Bližší informace a přihlášky k nalezení zde.

Ke stažení

Fotodokumentace Liberec
Flipcharty Liberec – výsledky práce ve skupinkách

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz