Ohlédnutí za seminářem „Můj česko-německý projekt“

Ohlédnutí za seminářem „Můj česko-německý projekt“ 19. 6. 2013

Plánování a financování projektů pro děti od 3 do 8 let Třídenní seminář „Můj česko-německý projekt“, který se konal ve dnech 13. až 15. listopadu 2013 ve Skalce u Chebu, byl určen pedagogům, kteří pracují s dětmi od 3 do …

Plánování a financování projektů pro děti od 3 do 8 let

Třídenní seminář „Můj česko-německý projekt“, který se konal ve dnech 13. až 15. listopadu 2013 ve Skalce u Chebu, byl určen pedagogům, kteří pracují s dětmi od 3 do 8 let a ve svých domovských zařízeních se podílejí na plánování a realizaci česko-německých projektů.

Dvacet účastnic z českých a německých mateřských škol, základních škol a spolků bylo informováno o projektu „Krůček po krůčku do sousední země“, o nabídce „Vyslanci ze sousední země“, stejně jako o publikaci „Projekt jako stavebnice“, přičemž každá účastnice obdržela vlastní výtisk této publikace. Na programu byl také referát k projektovému managementu, dva workshopy, výměna zkušeností a informací a práce ve skupinkách. Zmíněné workshopy se zabývaly interaktivními hrami v jazykově smíšených skupinách dětí, a dále možnými bariérami v přeshraničních projektech a strategiemi k jejich překonání. Workshop k aktivitám ve dvoujazyčných skupinách dětí vedla „vyslankyně ze sousední země“ Petra Zahradníčková.

Při skupinové práci během druhého dne byl prostor na formulaci vlastních projektových nápadů, které byly následně živě diskutovány v plénu. Třetí den pak přišlo na řadu nejdůležitější téma tohoto semináře – finance. Po informování o možnostech financování Tandemem a jinými organizacemi vystoupila Susanne Reitemeyer, referentka Česko-německého fondu budoucnosti pro projekty pro děti, mládež a školy a vzdělávací projekty, s přednáškou k podávání bilaterálních žádostí pro přeshraniční projekty.

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz