Regionální tematický seminář „Můj projektový den“ 27. 4. 2013 v Chemnitz

Regionální tematický seminář „Můj projektový den“ 27. 4. 2013 v Chemnitz 12. 5. 2013

Dne 27. dubna se v budově Stadthalle v Saské Kamenici (Chemnitz) konal třetí z celkového počtu čtyř seminářů „Můj projektový den“ pro české a německé pedagogy, kteří pracují s dětmi od 3 do 8 let. Na akci se sešli účastníci v …

Dne 27. dubna se v budově Stadthalle v Saské Kamenici (Chemnitz) konal třetí z celkového počtu čtyř seminářů „Můj projektový den“ pro české a německé pedagogy, kteří pracují s dětmi od 3 do 8 let. Na akci se sešli účastníci v bohatém počtu 34 lidí a i tentokrát si mohli pedagogové z mateřských a základních škol a pracovníci z organizací pracujících s dětmi vyměňovat zkušenosti s kolegy ze sousední země a společně rozvíjet návrhy česko-německých projektů.

 

Pan Wolfgang Brinkel ze Saského zemského úřadu péče o mládež a paní Olga Gazsi ze Saské agentury pro vzdělávání přivítali přítomné pedagogy a zdůraznili důležitost přeshraničních setkávání. „Důležitým úkolem Saské agentury pro vzdělávání je motivovat k přeshraniční spolupráci mimo hojně zastoupených zařízení z předškolní oblasti také více základních škol,“ uvedla paní Gazsi.

Informace k projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ a k nabídce „Vyslanci ze sousední země“ vzbudily velký zájem. Dáša Krajíčková, jedna z „vyslankyň ze sousední země“ vyškolených Tandemem ukázala na několika příkladech, jak nenáročně a zábavně může probíhat seznamování se sousední zemí a s jazykem sousední země.

Hana Komrska Wiedler z bilingvní mateřské školy „Regenbogen“ v Marienbergu-Rübenau a Jarmila Bůchová z občanského sdružení RADKA v Kadani vyprávěly o každodennosti svých přeshraničních partnerství a zaujaly přítomné rozmanitostí česko-německých aktivit.

Příspěvky vyslankyně a prezentace z praxe byly pedagogům inspirací při intenzivní práci v malých skupinkách, v rámci níž vzniklo mnoho dobrých nápadů na realizaci vlastních projektů na téma sousední země. Výsledky této skupinové práce zde budou k dispozici ke stažení.

Ke stažení

Fotodokumentace k semináři "Můj projektový den" v Chemnitz

Gruppenarbeit Chemnitz – výsledky práce ve skupinkách

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz