Seminář „Můj projektový den“, 15. 3. 2014 v Plzni

Seminář „Můj projektový den“, 15. 3. 2014 v Plzni 25. 3. 2014

Čtvrtý a poslední regionální seminář projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ se uskutečnil dne 15. března 2014 v Regionálním dobrovolnickém centru Totem v Plzni. Semináře se zúčastnilo celkem 23 učitelek mateřských a základních škol, vychovatelek a dalších pracovnic z …

Čtvrtý a poslední regionální seminář projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ se uskutečnil dne 15. března 2014 v Regionálním dobrovolnickém centru Totem v Plzni. Semináře se zúčastnilo celkem 23 učitelek mateřských a základních škol, vychovatelek a dalších pracovnic z Plzeňského kraje a z Bavorska, které pracují s dětmi od 3 do 8 let. 

V rámci dopoledního programu se účastnice seznámily s činností Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Regensburgu a s nabídkou projektu „Krůček po krůčku do sousední země“. K té se řadí i projektová pomoc, kterou zprostředkovávají „vyslanci ze sousední země“. Jeden z našich 29 „vyslanců“ Alfons Reger zapojil účastnice do různých česko-německých her a aktivit, takže mohly načerpat inspiraci pro práci s dětmi v oblasti jazyka a kultury sousední země. Většinu aktivit lze dohledat v publikaci „Projekt jako stavebnice“, která byla vydána v rámci projektu a slouží „vyslancům“ a pedagogům jako podklad pro přeshraniční spolupráci. Krásný příklad česko-německého partnerství představily Dana Šmídová, ředitelka MŠ Bohumilice, a Vendula Maihorn, další z našich „vyslankyň“, která pomohla navázat partnerství se školkou ve Freyungu. 

Kromě finanční podpory zprostředkovávané Tandemem v rámci programu Odmalička, určené pro česko-německá setkání dětí do 6 let, představila možnosti financování přeshraničních projektů také zástupkyně Česko-německého fondu budoucnosti Ilona Rožková. Odpolední program byl pak věnován především práci v malých skupinkách, ve kterých účastnice buď připravovaly vlastní návrhy projektů, nebo diskutovaly otázky spojené s praktickou přípravou a organizací přeshraničních aktivit. Výměna zkušeností, rad a tipů pak vyústila v závěrečnou inspirativní diskuzi.

Ke stažení

Leták k semináři „Můj projektový den“, 15. 3. 2014, Plzeň

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz