První regionální tematický seminář „Můj projektový den“, 24. 11. 2012

První regionální tematický seminář „Můj projektový den“, 24. 11. 2012 4. 12. 2012

Dne 24. listopadu 2012 se v německém Řezně uskutečnil seminář „Můj projektový den“, který byl určen českým a bavorským pedagogům pracujícím s dětmi od 3 do 8 let v mateřských a základních školách, školních družinách a dalších organizacích. …

Dne 24. listopadu 2012 se v německém Řezně uskutečnil seminář „Můj projektový den“, který byl určen českým a bavorským pedagogům pracujícím s dětmi od 3 do 8 let v mateřských a základních školách, školních družinách a dalších organizacích. O seminář byl velký zájem, a tak se ho zúčastnilo více než 40 pedagogů z Česka a Bavorska, kteří se společně sešli v historické budově Solnice na břehu Dunaje. 

V rámci semináře byl představen projekt „Krůček po krůčku do sousední země“ a nabídka „Vyslanci ze sousední země“. Učitelé byli seznámeni s možnostmi spolupráce s vyslanci a s možnostmi zapojení se do projektu. Všichni účastníci navíc obdrželi publikaci „Projekt jako stavebnice“ („Projektbausteine“) s praktickými tipy k česko-německým projektům pro tří- až osmileté děti a jejich pedagogy. 

Součástí programu byla také prezentace dvou příkladných projektů z regionu. Za bavorskou stranu přijela se svými zkušenostmi paní Janka Gollwitzer z mateřské školy ve Waldthurnu, která spolupracuje se školkou v Hostouni. „Naši spolupráci lze shrnout do tří slov: Freude – Spaß – Freunde,“ uvedla paní Gollwitzer a své nadšené vyprávění doplnila fotografiemi z pestrých společných aktivit obou zařízení i krátkým videozáznamem. Za českou stranu pak promluvila paní Marie Sokolová z mateřské školy v Domažlicích, která spolupracuje se školkou v Ränkamu. „Naše partnerství existuje teprve krátce, ale práce se udělalo mnoho. Rodiče jsou spokojení, děti jsou spokojené a my učitelky také…,“ zhodnotila paní Sokolová česko-německý projekt a dala účastníkům nahlédnout do zajímavé projektové dokumentace.

Program semináře dále zpestřily praktické ukázky z nabídky práce vyslanců, které všem zúčastněným v příjemné atmosféře představila „vyslankyně“ Sandra Scheurer. Odpoledne se účastníci rozdělili do pracovních skupinek, ve kterých si vyměňovali zkušenosti a společně plánovali konkrétní aktivity odrážející na různých úrovních česko-německou spolupráci. Celý seminář zakončily individuální konzultace s pracovnicemi projektu a krátká prohlídka starobylého Řezna. 

Ke stažení

Dokumentace ze semináře

Na setkání s dalšími účastníky se budeme těšit v příštím roce, kdy je jednodenní seminář „Můj projektový den“ naplánován hned na dvou místech česko-saského příhraničí: dne 1.3.2013 se s námi můžete setkat v Liberci a dne 27.4.2013 v Saské Kamenici (Chemnitz). Leták k oběma akcím a formuláře přihlášek najdete již brzy na našem webu – sledujte www.krucekpokrucku.info.

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz