Pracovní setkání „Projekt jako stavebnice“

Pracovní setkání „Projekt jako stavebnice“ 11. 6. 2012

V rámci projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ se ve dnech 11. – 13. května 2012 konalo pracovní setkání s názvem  „Projekt jako stavebnice“. Setkání se uskutečnilo ve školícím centru Zámek Spindelhof v bavorském  Regenstaufu. Setkání bylo  zaměřené na vznik …

V rámci projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ se ve dnech 11. – 13. května 2012 konalo pracovní setkání s názvem  „Projekt jako stavebnice“. Setkání se uskutečnilo ve školícím centru Zámek Spindelhof v bavorském  Regenstaufu. Setkání bylo  zaměřené na vznik prakticky  zaměřených  „stavebních kamenů“ nově vznikající publikace k českoněmecké spolupráci. Setkání se zúčastnilo 12 pedagogů z Česka, Saska a Bavorska, kteří mají bohaté zkušenosti s přeshraniční spoluprací dětí ve věku od 3 do 8 let.

V  malých  pracovních  skupinkách vznikaly  jednotlivé, vzájemně se doplňující metodiky zaměřené na úspěšnou česko-německou spolupráci a projekty v mateřských a základních školách, školních družinách a organizacích pracujících s dětmi ve věku od 3 do 8 let.

Účastníci  přispěli  řadou nápadů a vytvořili pestrou paletu možností česko-německé spolupráce rozčleněnou do tematických okruhů: jazyk sousední země, reálie sousední země,setkávání dětí a práce pedagogů.

Široké spektrum možností česko-německé spolupráce pro cílovou skupinu dětí ve věku od 3 do 8 let bude  shrnuto  v cca 45 „stavebních kamenech“, které budou poskytovat tipy pro česko-německé projekty – od navázání kontaktu se školkou v sousední zemi, přes setkávání dětí až po konkrétní postupy při seznamování se s jazykem sousední země.

Cílem setkání byla příprava publikace „Projekt jako stavebnice“, kterou Tandem ještě letos v létě vydá v české a v německé jazykové verzi. Publikaci lze zdarma objednat v E-shopu Tandemu, příjemce hradí pouze poštovné.  

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz