Odkazy

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem

 

Předškolní oblast

 

Jazyk a jazykové vzdělávání v předškolním věku

 

Interkulturní vzdělávání / multikulturní výchova

 

Financování česko-německých projektů mateřských škol

 

Instituce a projekty působící v oblasti česko-německé spolupráce

 

Instituce vzdělávající pedagogy mateřských škol v česko-německém příhraničí

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz