O Tandemu

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.

Koordinační centra poskytují poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsme celostátními odbornými pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo. Cílem naší činnosti je setkávání mladých lidí.

Koordinační centra vyvíjejí činnost především v oblastech:

  • poskytování poradenství a podpory všem, kteří realizují česko-německé výměny dětí a mládeže, žáků a studentů, 
  • finanční podpory česko-německé spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží,
  • iniciování výměnných projektů a nových forem přeshraniční spolupráce,
  • zprostředkování partnerství,
  • vzdělávání odborných pracovníků v oblasti práce s mládeží,
  • zprostředkování mobilit pro jednotlivce (odborné praxe, hospitace, dobrovolnictví),
  • zpracovávání informačních a pracovních materiálů,
  • předkládání doporučení společné česko-německé Radě pro spolupráci a výměny mládeže a příslušným národním ministerstvům.

Utváříme společnou budoucnost.

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz