Příklady dobré praxe

Na tomto místě bychom vám rádi představili některá úspěšná česko-německá partnerství, v rámci nichž byly v letech 2012–2014 realizovány přeshraniční projekty v předškolní oblasti. Tato setkání českých a německých dětí a pedagogů byla podpořena Tandemem v rámci projektu Krůček po krůčku do sousední země a programu Odmalička. Zároveň byla ale také výsledkem iniciativy a spolupráce pedagogů na obou stranách hranice. Takových inspirativních snah je samozřejmě více, dovolte nám, abychom vás prostřednictvím fotek, článků a videí seznámili alespoň s některými z nich.

Databázi úspěšných česko-německých projektů předškolních zařízení,  která vznikla v letech 2009–2011 v rámci projektu "Odmalička – Von klein auf", naleznete na stránce www.odmalicka.info/best-practice a v publikaci "Česko-německé projekty mateřských škol - Příklady dobré praxe".

Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz