Kontakt

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Riegrova 17, 306 14 Plzeň
tel.: +420 377 634 755, fax: +420 377 634 752
e-mail: tandem@tandem-org.cz 
www.tandem-org.cz

Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch - Tandem
Maximilianstraße 7, 93047 Regensburg
Tel.: +49 (0) 941 58557-0, Fax: +49 (0) 941 58557-22
E-Mail: tandem@tandem-org.de
www.tandem-org.de

Štěpánka Podlešáková

Štěpánka Podlešáková je pedagogickou pracovnicí projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ v Tandemu Plzeň. Vystudovala magisterský obor etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde mj. také absolvovala program Učitelství pro střední školy. Tři roky pobývala v Berlíně, nejprve jako studentka na Freie Universität v rámci výměnného programu Erasmus, poté jako au-pair v česko-německé rodině, kde získala zkušenosti nejenom s Německem, němčinou a multikulturním prostředím, ale také v práci s dětmi v předškolním věku. Od ledna 2013 pracuje v Tandemu jako odborná pracovnice pro předškolní oblast.

Kontakt:

Štěpánka Podlešáková 
tel.: +420 377 634 753 
fax: +420 377 634 752
podlesakova@tandem-org.cz

Pracovní doba: 
po – pá  8:30 – 16:30

Pracovní oblasti:

 • informace a poradenství k česko-německé spolupráci v předškolní oblasti 
 • organizace a realizace seminářů a informačních akcí projektu 
 • tvorba informačních materiálů, publikací a newsletteru
 • správa projektových webových stránek
 • sestavování konceptů a projektových žádostí
 • statistická a obsahová shrnutí výsledků projektu
 • projekt česko-bavorských výměn pedagogů MŠ a ŠD

Ulrike Fügl

Ulrike Fügl je jednou ze dvou pedagogických pracovnic projektu „Schritt für Schritt ins Nachbarland“ " v Tandemu Regensburg. Pochází z Neumarktu. Studovala anglistiku a germanistiku v Bayreuthu, Sheffieldu a Regensburgu a absolvovala doplňkové studium němčiny jako cizího jazyka a Bohemicum na Univerzitě v Regensburgu. Několik let žila v Polsku (v Opole) a v Česku (v Liberci), kde pracovala jako lektorka jazyků pro učitele. Po návratu do Německa se věnuje především soukromé výuce angličtiny a němčiny. Učí také děti předškolního věku a vyučuje cizí jazyky v mateřské škole.

Kontakt:
Ulrike Fügl
Tel.: +49 941 58557-24
Fax: +49 941 58557-22      
 
Pracovní doba:
út – pá 10:00 – 15:00

Pracovní oblasti:

 • informace a poradenství k česko-německé spolupráci v předškolní oblasti 
 • organizace a realizace seminářů a informačních akcí projektu 
 • tvorba informačních materiálů, publikací a newsletteru
 • sestavování konceptů a projektových žádostí
 • statistická a obsahová shrnutí výsledků projektu
 • evidence a dokladování projektových výdajů
 • program Von klein auf
 • projekt česko-bavorských výměn pedagogů MŠ a ŠD
Menu

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže TANDEM

Riegrova 17
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752

e-mail:
krucekpokrucku@tandem.adam.cz